Posted on

Hur ofta borde man städa hemmet? 

Hur ofta man göra något och ofta man borde göra något är två olika saker. De flesta vet att de borde träna 3-4 dagar i veckan, men gör ändå inte det. Samma sak gäller för städningen. Men har frågan “hur ofta ska man städa sitt hem?” ett enkelt svar? 

 

Faktum är att det finns flera olika svar på den frågan, och det beror till stor del på hur stort ditt hem är. I en studentbostad eller en liten etta, kanske rentav en två, är det inte alltid aktuellt att storstäda varje vecka. I ett stort hus kan det däremot bli aktuellt att städa betydligt oftare. Inte minst att försöka städa löpande, och bit för bit.  read more